Налоговые новости

Адміністрування єдиного соціального внеску

          Увага платників податків!

13.09.13р. об 11-00 у м. Харкові відбудеться семінар для платників податків Харківської, Полтавської та Сумської областей за участю Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України», фахівців Міністерства доходів і зборів України та інші. Адреса: м. Харків, вул. Совнаркомівська,13 ПК ГУВМС України у Харківській області.  Початок реєстрації об 10-00.  Тема семінару: «Вимоги чинного законодавства щодо справляння податків». Довідки за тел..700-57-80

 

До уваги платників податків!  01.09.2013р. у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області заступник начальника ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області Єфремов А.О. та начальник інформаційно-комунікаційного відділу ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області Нечитайло О.О. привітали учнів з початком нового учбового року.

 

Адміністрування єдиного соціального  внеску

  У зв’язку з набранням чинності законами України від 4 липня 2013 року № 404-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” та від 4 липня 2013 року № 406-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” Міністерство доходів і зборів України та Пенсійний фонд України повідомляють.

З урахуванням положень пункту 3 Прикінцевих положень Закону України від 4 липня 2013 року № 406-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” опрацьовується питання про продовження розпочатих органами Пенсійного фонду України процедур адміністрування щодо прийняття та оброблення звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та обліку сплати страхових коштів в картках особових рахунків платників до 31 серпня 2013 року. Звертаємо увагу платників єдиного внеску на встановлені відповідно до статті 6 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 року за № 1014/18309, строки подання звіту щодо сум  нарахованого єдиного внеску: не пізніше 20 серпня.

Зміни, внесені до РРО

   Наказом ДПС України від 05.03.2013р. №51 затверджено в новій редакції Державний реєстр РРО . У цьому документі значно розширено версії внутрішнього програмного забезпечення, що дають можливість передачі контрольно-звітної інформації до органі ДПС. Так, до Державного реєстру РРО внесено: MINI-T 61.01 з версією внутрішнього програмного забезпечення  6101-1; MINI-500.02MEз версією внутрішнього програмного забезпечення 52-08; DATECSMP-50 JUNIORз версією  внутрішнього програмного забезпечення 01.02; DATECSMP-50 JUNIOR – з версією внутрішнього програмного забезпечення 02.02; DATECS  MP-50  з версією  внутрішнього програмного забезпечення MP50.43;  DATECSMP-50DEUз версією  внутрішнього програмного забезпечення MP50EU.43;  ІКС-М500.01, ІКС-М500.02, ІКС-М500.03 з версією  внутрішнього програмного забезпечення 2-01;  ІКС-Е260Т з версією  внутрішнього програмного забезпечення ЕП-06; ІКС-483LTз версією  внутрішнього програмного забезпечення ОП-6.  Технічною комісією доручено уповноваженій організації ДП „Укрелекон” попередити виробників касової техніки про можливість вилучення з Державного реєстру тих моделей РРО, які до 1 липня 2013р. не забезпечуватимуть передачу дротовими або бездротовими каналами зв’язку до податкових органів контрольно-звітної інформації. Відповідно і використання під час розрахунків РРО, не внесених до Державного реєстру РРО суперечить вимогам законодавства. Суб’єктам  господарювання слід завчасно подбати про доопрацювання касової техніки або придбання нової, яка забезпечуватиме передачу контрольної  звітної інформації до органів ДПС.

Звітный період, у якому в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на придбання патентів

     Вартість придбаних торгових патентів відображається у звітному (податковому) періоді, на який припадає дія такого патенту.

 

 

Банківська установа врахувати при визначенні об’єкта оподаткування як витрати на формування страхового резерву за кредитом, так і витрати, понесені на страхування такого кредиту

     При обчисленні об’єкта оподаткування банківської установи у складі витрат враховуються як витрати зі страхування кредитних ризиків, так і витрати на формування страхового резерву за такими кредитами.

 

Порядок видачі довідки про сплачений податок нерезидентом в Україні

     Довідка видається органом ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.     Довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається на бланку органу ДПС за підписом керівника органу ДПС протягом 5 робочих днів від дати одержання письмового звернення нерезидента або уповноваженої ним особи.

 

 

 

Передбачене пільгове застосування нульової ставки оподаткування до 2016 року для новостворених та діючих платників податку, а також колишніх платників ЄП

Діє до 01.01.16
На період з 01.04.11 до 01.01.16 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку, у яких розмір доходів наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3 мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати працівників є не меншим, ніж 2 мінімальні заробітні плати, якщо такі платники відповідають одному з критеріїв:
а) утворені після 1 квітня 2011 р.;
б) діючі, у яких протягом 3 послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше 3 років), щорічний обсяг доходів не перевищує 3 мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;
в) які були зареєстровані платниками єдиного податку у період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 1 мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.
При цьому застосування нульової ставки не поширюється на суб’єктів господарювання, які:
- утворені в період після набрання чинності цим Кодексом шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації;
- здійснюють окремі види діяльності, визначені в п. 154.6 Податкового кодексу України.

 

«Переоснащенням матеріально-технічної бази» та «поповненням власних обігових коштів» у розумінні норми п.152.11 ПКУ

     Переоснащення матеріально – технічної бази передбачає придбання нових або поліпшення наявних виробничих площ, матеріальних ресурсів засобів виробництва, а поповнення власних обігових коштів – поповнення коштів підприємства, які використовуються для проведення розрахунків.

 

 

Оподаткування неприбутковою організацією доходи від надання майна в оренду

     Неприбуткові установи та організації, які отримують доходи від надання майна в оренду, мають сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких джерел, що зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

 

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів звільняються від оподаткування прибутку підприємств

     Прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів не підлягає оподаткуванню за умови, що:
підприємства та організації, засновані громадськими організаціями інвалідів, є їх повною власністю;
протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;
фонд оплати праці таких інвалідів протягом звітного періоду становить не менше 25 % суми загальних витрат на оплату праці;
є наявність дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни на право користування цією пільгою відповідно до Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

 

 

Порядок реєстрації РРО підприємств, які мають мережу відокремлених філій

     Суб’єкт господарювання, який має мережу відокремлених філій, які взяті на податковий облік у місцевих органах Державної податкової служби та самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати реєстратори розрахункових операцій за місцезнаходженням цих філій.

 

 

Інформаційні джерела необхідно використовувати для визначення звичайної ціни

     При визначенні звичайної ціни товарів (робіт, послуг) платник податку має враховувати норми п. 1.20 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Разом з тим, якщо цим пунктом Закону не встановлено інше, звичайною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору.

 

 

Період, з якого нараховується амортизація об’єкта ОЗ виходячи з нового строку корисного використання у разі зміни строку корисного використання

     Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації).

 

 

Оподаткування операції неприбуткових організацій (крім бюджетних установ) з реалізації ОЗ, що не підлягають амортизації в податковому обліку

     Доходи, отримані неприбутковими організаціями від реалізації основних засобів, не відносяться до доходів, що звільняються від оподаткування у зазначених організацій, і тому оподатковуються на загальних підставах.

 

Доходи неприбуткових організацій, зазначених у пп. «е» п.157.1 ст157 ПКУ, звільняються від оподаткування

     Від оподаткування звільняються доходи житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

 

Доходи ЖБК та ОСББ, які звільняються від оподаткування

     Якщо житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зареєстровані згідно з вимогами законодавства та внесені контролюючими органами в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, то доходи у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів, звільняються від оподаткування.

 

Доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. «є» п.157.1 ст.157 ПКУ, які звільняються від оподаткування

     Від оподаткування звільняються доходи професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок, утворених в порядку, визначеному законом., отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, а також вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Термін, в який податковий агент повинен перерахувати до бюджету ПДФО у разі нарахування оподатковуваного доходу, але не виплаченого у вигляді дивідендів

     Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені Податковим кодексом України для місячного податкового періоду.

 

Податки, які повинні сплачувати СГ та яку звітність при цьому необхідно подавати до органу доходів і зборів

     Суб’єкт господарювання обирає сам спосіб оподаткування, який йому підходить, в рамках Податкового кодексу України, та сплачує податки та/або збори, подає податкову звітність в залежності від господарської діяльності, яку він здійснює.

 

Платники ПДВ, які мають право обрати квартальний податковий період подання звітності з ПДВ

     Відповідно до п.202.2 ст.202 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники податку, які відповідно до пп. «б» п.154.6 ст.154 ПКУ мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року, а також платники податку, які сплачують єдиний податок, можуть вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається контролюючому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року. У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду платник податку втрачає право на застосування нульової ставки податку на прибуток, передбачений пп. «б» п.154.6 ст.154 ПКУ, такий платник податку зобов’язаний самостійно перейти на місячний податковий період, починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця.  У разі якщо платник податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ, такий платник податку зобов’язаний самостійно перейти на місячний податковий період, починаючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця.

 

Відображення операції з повернення внеску у вигляді ОЗ засновнику, у разі його виходу з числа засновників

     Операція з повернення внеску у вигляді основних фондів засновнику, у разі його виходу з числа засновників, є операцією зворотного продажу таких основних фондів і відображається у податковому обліку відповідно до п.146.13 ст.146 Податкового кодексу України.

 

Включення до витрат звітного періоду плата за понадлімітне розміщення відходів, викидів забруднюючих речовин

     Оскільки екологічний податок справляється на підставі фактичних обсягів розміщення відходів, то наявність або відсутність затверджених лімітів на розміщення відходів у платника екологічного податку не впливає на обчислення цього податку. Суми екологічного податку, обчисленого на підставі фактичних обсягів розміщення відходів, враховуються при обчисленні податку на прибуток підприємств у складі інших операційних витрат.

 

Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку

     Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток подається відокремленими підрозділами до податкового органу за своїм місцезнаходженням за підписами керівника такого підрозділу та керівника і головного бухгалтера підприємства.

 

Порядок оподаткування діяльності, що здійснюється за договором управління майном

     Платник податку, який отримав майно на підставі договору управління (управитель), веде окремо від власного облік доходів та витрат в розрізі кожного договору управління. Прибуток від кожного договору управління оподатковується на загальних підставах та податок сплачується до бюджету управителем майна. Виплата доходу установнику управління здійснюється лише після оподаткування прибутку відповідного окремого договору управління.

 

Визначення витрат платника податку (покупця) при укладенні договору зазначати статус контрагента – платника ЄП

     Починаючи з 01.01.2012 юридичні особи – платники податку на прибуток при визначенні об’єкта оподаткування можуть включати до складу витрат витрати з придбання товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичних осіб – підприємців, які сплачують єдиний податок незалежно від групи, до якої віднесено фізичну особу – підприємця, за умови, що такі витрати пов’язані з господарською діяльністю платника.
Разом з цим, Податковий кодекс України не містить норми, яка передбачає визначення в договорі або будь-якому іншому документі статусу платника податку – продавця таких товарів (робіт, послуг) в цілях оподаткування прибутку підприємств.

 

Оподаткування доходів страховика від страхової діяльності

     Платники податку – страховики ведуть окремий облік доходів та витрат, пов’язаних із провадженням страхової діяльності та іншої діяльності, не пов’язаної із страховою.
Нараховані за звітний період витрати страховика, пов’язані одночасно з отриманням доходів від страхової діяльності та іншої діяльності, не пов’язаної із страховою, розподіляються пропорційно питомій вазі доходу, нарахованого від страхової діяльності, та доходу від іншої діяльності, не пов’язаної із страховою.

Як у податковому обліку платника податку відображається безоплатна передача товарів (робіт, послуг) неприбутковим організаціям?

     Якщо платник податку безоплатно надає неприбутковій організації товари (результати робіт, послуг), то вартість таких товарів (робіт, послуг) включається до складу доходу такого платника податку. Вартість цих товарів (робіт, послуг) повинна бути не менше від звичайних цін на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу, у разі, якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги).  При цьому у складі витрат надавач такої допомоги крім собівартості переданих товарів (робіт, послуг) додатково може врахувати суму в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Термін, в який торговець цінними паперами(банк) перераховує ПДФО до бюджету із інвестиційного прибутку

При здійсненні поточної виплати коштів за вимогою платника податку або якщо протягом року виконано чи розірвано договір платника податку з торговцем цінними паперами, торговець цінними паперами перераховує до бюджету суму податку на доходи фізичних осіб з фактично нарахованого (виплаченого) інвестиційного прибутку відповідно до норм ст.168 Податкового кодексу України, крім випадку, якщо у зв’язку з виконанням або розірванням у період до кінця звітного податкового року договору одночасно не здійснюється поточна виплата коштів. У цьому випадку інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом, вважається отриманим в останній робочий день строку дії такого договору і податок на доходи фізичних осіб розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом не пізніше календарного місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата виконання або розірвання договору. Крім того, якщо інвестиційний прибуток розраховується податковим агентом за результатами звітного податкового року, то він вважається отриманим в останній робочий день грудня такого року, а податок на доходи фізичних осіб розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом до кінця січня року, що настає за звітним.

 

Оподаткування ПДФО сума доходу, отриманого ФО – резидентом від продажу ЮО інвестиційного активу

     Фізична особа, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційного активу юридичній особі та отримує інвестиційний прибуток, повинна надати податкову декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку та сплати податок на доходи фізичних осіб за ставками 15% та/або 17%.

 

Порядок оподаткування доходу резидентів, які працюють в представництвах або консульствах іноземних держав

     Доходи отримані платниками податків – фізичними особами – резидентами, які працюють в представництвах або консульствах іноземних держав слід розглядати як іноземні, сума яких має бути включена до загального річного оподатковуваного доходу такого платника та оподатковується за ставками 15 (17) %, визначеними ст. 167 Кодексу, при цьому платник податку зобов’язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію.

Документ, який повинна надати контролюючому органу ФО – резидент, яка отримала іноземні доходи, якщо податок сплачувався за межами України

     Фізична особа – резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування сплачених податків повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

 

База оподаткування ПДФО при отриманні доходу ФО від управителя майном

     Дохід, отриманий фізичною особою від управителя майном у вигляді інших виплат, нарахований за цивільно-правовими договорами, включається до загального оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставками 15% та/або 17 %.

 

Відображення у податковій декларації платника ЄП – ЮО суми податків, які утримуються при виплаті доходів нерезидентам

     Юридичні особи – платники єдиного податку, суми податків, які утримують при виплаті доходів нерезидентам, не відображають у податковій декларації платника єдиного податку – юридичної особи, а подають до органів доходів і зборів за своїм місцезнаходженням податкову декларацію з податку на прибуток підприємства (далі – декларація), з заповненими рядками 17 – 19, та додатком ПН до декларації. До такої декларації інші додатки не подаються, а незаповнені рядки у декларації прокреслюються.

Чи є платником екологічного податку платник ФСП?

Платник фіксованого сільськогосподарського податку є платником екологічного податку.

 

База оподаткування ПДВ операцій з передачі майна у фінансовий лізинг та повернення майна, переданого у фінансовий лізинг

     Операції з передачі майна у фінансовий лізинг та повернення майна, переданого у фінансовий лізинг, є об’єктом оподаткування ПДВ, база оподаткування яких визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості, але не нижче ціни придбання об’єкту лізингу.
Крім того, у разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернуті лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник податку у зв’язку з невиконанням умов такого договору, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.

 

Об’єкт оподаткування ПДВ операції з продажу торгової марки резиденту/нерезиденту

     Торговельні марки (знаки для товарів і послуг) належать до об’єктів права інтелектуальної власності.      Якщо покупець придбаває право на використання об’єкта права інтелектуальної власності без одержання права власності на нього, то винагорода (платежі) за таке використання не є об’єктом оподаткування ПДВ.
Якщо об’єкти права інтелектуальної власності передаються у володіння або розпорядження чи власність, то така операція є об’єктом оподаткування для особи, яка передає об’єкт такого права, оскільки об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податків, зокрема, з постачання товарів та послуг, місце постачання яких знаходиться на митній території України.

 

 

 

Право платника ПДВ включити до податкового кредиту суми ПДВ, що сплачені ним при придбанні товарів, які в подальшому будуть експортовані за ціною, що нижче ціни їх придбання

     У разі якщо платник податку здійснює операції з експорту товарів за ціною, що нижче ціни придбання, то такий платник повинен в податковому обліку відобразити зазначену операцію виходячи із звичайних цін, що діяли на дату продажу товарів. При цьому, платник податку має право віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, що відповідають цінам, не вище звичайних.

 

Порядок оподаткування ПДВ та виписки податкової накладної при здійсненні операцій з надання в оренду комунального майна комунальними підприємствами

     При здійсненні операцій з надання в оренду комунального майна комунальними підприємствами (за умови дотримання вимог, визначених пп.196.1.15 п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України), операції з надання в оперативну оренду (лізинг) комунальними підприємствами комунального майна та операції з оплати орендних платежів, що нараховуються (сплачуються) по договорам оренди такого комунального майна, не підлягають оподаткуванню ПДВ.

 

Розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної за щоденним підсумком операцій з поставки товарів за готівку кінцевому споживачеві (неплатнику ПДВ), у разі повернення покупцю (кінцевому споживачу) коштів при поверненні ним товару

     При поверненні покупцем (кінцевим споживачем) товарів повернута такому покупцю вартість товару з урахуванням ПДВ враховується у щоденних підсумках, загальні підсумки яких фіксуються у показниках РРО (касових звітах), податкових накладних, виписаних на підставі таких звітів, і у Реєстрах отриманих та виданих податкових накладних. Тому, до податкової накладної, виписаної за щоденним підсумком операцій з постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), з урахуванням повернення покупцю (кінцевому споживачу) коштів, якщо таким покупцем товар повернуто, Розрахунок коригування не виписується.

 

Об’єкт оподаткування ПДВ операція з продажу ЮО – нерезидентом корпоративних прав резиденту

     Операція з продажу юридичною особою – нерезидентом корпоративних прав резиденту не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Чи підлягають оподаткуванню ПДВ операції з безоплатного забезпечення працівників платника податку спецхарчуванням (молоком)?

     Безоплатне забезпечення певних категорій працівників з важкими та шкідливими умовами праці лікувально-профілактичним харчуванням, зокрема, молоком, є операцією з продажу такого молока, яка є об’єктом оподаткування ПДВ та при здійсненні якої ПДВ нараховується у загальновстановленому порядку.

 

Чи потрібно коригувати податковий кредит при реорганізації (приєднанні, злитті, перетворенні, поділі та виділенні) ЮО – платника ПДВ?

     При реорганізації (приєднанні, злитті, перетворенні, поділі та виділенні) юридичних осіб – платників ПДВ підстави для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ та коригування податкового кредиту відсутні.

Податкові зобов’язання на дебіторську заборгованість за оплаченими і не отриманими товарами, необоротними активами при анулюванні реєстрації платника ПДВ

     У разі анулювання свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ платник податку, у якого на обліку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту (у тому числі оплачені і не отримані (дебіторська заборгованість)), повинен не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із їх звичайної ціни.

 

 

Оподаткування ПДВ операції з безоплатного розповсюдження матеріалів з метою реклами

     Операції з безоплатного розповсюдження матеріалів з метою реклами є об’єктом оподатковування ПДВ і підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою.

База оподаткування ПДВ у експедитора, при наданні транспортно-експедиторських послуг

     Узагальнюючою податковою консультацією щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затвердженою наказом ДПС України від 06.07.2012 №610, визначено, що базою оподаткування ПДВ у експедитора є вартість наданих транспортно-експедиторських послуг (винагорода експедитора) та вартість послуг з перевезення, за умови, що перевізник є платником ПДВ. Якщо перевізник не є платником ПДВ, то вартість наданих таким перевізником послуг не збільшує базу оподаткування ПДВ у експедитора при наданні транспортно-експедиторських послуг замовнику.

_________________________________________________44

 

 

 

Оподаткування ПДВ помилково зараховані кошти на розрахунковий рахунок платника ПДВ та в який термін необхідно повернути ці кошти

     Неналежний отримувач зобов’язаний протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення банку-порушника про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ еквівалентної суми коштів банку-порушнику, за умови отримання повідомлення цього банку про здійснення помилкового переказу.
Оскільки об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, то кошти, що не пов’язані з такими взаємовідносинами між суб’єктами господарювання та які повернуто в належні терміни, не підпадають під об’єкт оподаткування.
За наявності договірних відносин на предмет поставки товарів, надання послуг податкові зобов’язання нараховуються.

 

Об’єкт оподаткування ПДВ кошти, що надійшли орендодавцю у вигляді компенсації комунальних послуг та послуг на поточне утримання приміщень від орендаря

     Кошти, що надійшли орендодавцю у вигляді компенсації комунальних послуг та послуг на поточне утримання приміщень від орендаря, включаються до бази оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою.

Об’єктом оподаткування ПДВ операція з оприбуткування надлишків ТМЦ

     Так як операція по оприбуткуванню надлишків товарно-матеріальних цінностей, не відповідає визначенню терміну „постачання товарів”, то така операція не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ.

 

Оподатковується ПДВ передача резидентом – платником ПДВ майнових прав інтелектуальної власності нерезиденту

     Оскільки при постачанні резидентом послуг з надання майнових прав інтелектуальної власності нерезиденту місцем поставки таких послуг є країна нерезидента, то така операціє не є об’єктом оподаткування ПДВ.

 

 

Оподаткування ПДВ компенсація земельного податку, яку отримує орендодавець – бюджетна установа з урахуванням п.188.1 ст.188 ПКУ

     У разі якщо відшкодування сум земельного податку за земельну ділянку під об’єктом оренди отримує орендодавець – бюджетна установа, то такі кошти, як складова витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, до бази оподаткування не включаються та ПДВ не оподатковуються.

Об’єкт оподаткування ПДВ компенсація земельного податку

     У разі якщо орендар відшкодовує земельний податок орендодавцю згідно з умовами договору оренди нежилого приміщення, то таке відшкодування вважається частиною оплати вартості послуг оренди, є складовою частиною операції з постачання послуг і, відповідно, є об’єктом оподаткування ПДВ.

Оподаткування  ПДВ компенсації земельного податку, яку отримує орендодавець – бюджетна установа з урахуванням п.188.1 ст.188 ПКУ

     У разі якщо відшкодування сум земельного податку за земельну ділянку під об’єктом оренди отримує орендодавець – бюджетна установа, то такі кошти, як складова витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, до бази оподаткування не включаються та ПДВ не оподатковуються.

Сума акцизного податку зазначається імпортером у четвертій колонці рядка А3 декларації акцизного податку: сплачена при придбанні марок акцизного податку чи обчислена на дату подання митної декларації

     У четвертій колонці рядка А3 декларації акцизного податку відображається сума акцизного податку, обчислена на дату подання митної декларації.

Підакцизні товари (продукцію) виробники та імпортери встановлюють максимальні роздрібні ціни

     Відповідно до ст. 220 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) виробники та імпортери підакцизних товарів (продукції), за якими акцизний податок (далі – податок) обчислюється за адвалорними ставками, встановлюють максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) шляхом декларування таких цін. Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва. Згідно з п. 215.1 ст. 215 ПКУ адвалорні ставки податку застосовуються при справлянні податку з тютюнових виробів: сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД – 2402 20 90 10), сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД – 2402 20 90 20).   З урахуванням викладеного, максимальні роздрібні ціни встановлюються виробниками та імпортерами на тютюнові вироби, а саме: сигарети без фільтра, цигарки та сигарети з фільтром.

 

Оподаткування  виноматеріали, вироблені на давальницьких умовах, якщо замовник отримує ці виноматеріали для подальшої реалізації іншим особам, у т.ч. підприємствам вторинного виробництва

Платником акцизного податку є особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію), у тому числі з давальницької сировини. При цьому, замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, при отриманні від виробника готової продукції, зобов’язані перерахувати на поточний рахунок виробника, відповідну суму акцизного податку, яка потім сплачується виробником до бюджету.
Виноматеріали, реалізовані підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, акцизним податком не оподатковуються. В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію, встановленими ПКУ.

Платник акцизного податку при реалізації вироблених в Україні алкогольних напоїв за договором комісії

При реалізації вироблених в Україні алкогольних напоїв за договором комісії акцизний податок сплачує виробник підакцизних товарів (комітент).

Акцизний податок з товарів на які встановлені ставки в іноземній валюті

     Відповідно до п.217.3 ст.217 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

 

Право платника включати суму достроково погашеного податкового векселя в декларації акцизного податку за той податковий період, в якому було здійснено сплату

Сума акцизного податку, визначена податковим векселем, включається в декларацію акцизного податку за той податковий період в якому настав строк сплати за цим податковим векселем.

Податки, які повинен сплачувати СГ та яку звітність при цьому необхідно подавати до органу доходів і зборів

     Суб’єкт господарювання обирає сам спосіб оподаткування, який йому підходить, в рамках Податкового кодексу України, та сплачує податки та/або збори, подає податкову звітність в залежності від господарської діяльності, яку він здійснює.

Повернення сум ввізного мита при реекспорті товарів, які раніше було імпортовано

Після поміщення товарів у митний режим реекспорту згідно із п.5 ч.1 ст.86 Митного Кодексу України суми ввізного мита, сплачені при імпорті цих товарів, повертаються особам, які їх сплачували, або їх правонаступникам відповідно до МКУ.

Повернення суми вивізного мита у разі реімпорту товарів, що були раніше експортовані

     Відповідно до ч.1 ст.81 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ), після поміщення у митний режим реімпорту товарів згідно з п.3 ч.2 ст.78 МКУ суми вивізного мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються особам, які їх сплачували, або їх правонаступникам, у порядку, передбаченому МКУ. Акцизний податок і податок на додану вартість при поміщенні товарів згідно з п.3 ч.2 ст.78 МКУ у митний режим реімпорту справляються відповідно до Податкового кодексу України.

ЮО здійснювати перетин митного кордону України через інший митний пост, ніж зазначений у попередньому повідомленні (попередній декларації)

В окремих випадках (внаслідок дії обставин, за яких виконання попередніх умов поставки неможливе), при переміщенні через митний кордон України товарів допускається зміна митниці призначення або митниці відправлення на іншу, ніж та, що зазначена в документах контролю за переміщенням товарів. При цьому слід враховувати норми п.10.6 р.Х Порядку 1066 щодо права митного органу відмовити в зміні митниці призначення/відправлення.

Подання попередньої митної декларації при ввезенні товарів на митну територію України та які вимоги до її оформлення

Попередня митна декларація подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.
Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть пред’явлені для митного оформлення, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.
При цьому при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими.

Податки та збори не сплачують платники ФСП

     Відповідно до п. 307.1 ст. 307 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками таких податків і зборів:
а) податку на прибуток підприємств;
б) земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва);
в) збору за спеціальне використання води;
г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності).
Згідно з п. 307.2 ст. 307 ПКУ податки і збори, не зазначені у пункті 307.1 цієї статті, сплачуються платником податку в порядку і розмірах, установлених ПКУ, а єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – в порядку, визначеному Законом України ”Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

 

ЮО, яка у поточному році перебуває на сплаті ЄП, перейти в наступному році на сплату ФСП

     Якщо юридичною особою – платником єдиного податку, у поточному році витримано всі вимоги, необхідні для набуття і підтвердження статусу платника ФСП, то така особа може бути платником цього податку з наступного року.

Платник екологічного податку платник ФСП

Відповідно до п. 307.1 ст. 307 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками таких податків і зборів:
а) податку на прибуток підприємств;
б) земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва);
в) збору за спеціальне використання води;
г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності).
Згідно з п. 307.2 ст.307 ПКУ податки і збори, не зазначені у пункті 307.1 цієї статті, сплачуються платником податку в порядку і розмірах, установлених цим Кодексом, а єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – в порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Таким чином, оскільки екологічний податок не зазначений у п. 307.1 ст. 307 ПКУ, то платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують екологічний податок.

База нарахування ЄВ заробітна плата фізичних осіб – нерезидентів, які працюють в представництвах іноземних держав, розташованих на території України

     Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на заробітну плату фізичної особи – нерезидентів представництвами іноземних держав, розташованих на території України, не нараховується та не утримується.

Випадки, при яких платники ЄВ складають та надають банку на погодження довідку – розрахунок разом з розрахунковими документами на виплату заробітної плати

     Довідка – розрахунок надається банку при отриманні коштів на виплату заробітної плати у випадку, якщо сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зазначена у розрахунковому документі, менше ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати.

База нарахування ЄВ сума виплаченої винагороди за цивільно-правовим договором, укладеним між ЮО та ФО – нерезидентом

     Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується на загальних підставах при виплаті юридичною особою винагороди за цивільно-правовим договором фізичній особі – нерезиденту.

 

База нарахування ЄВ виплати, які нараховані померлому працівнику за період, який закінчується днем його смерті

     На виплати, які нараховані померлому працівнику за період, який закінчується днем його смерті, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування нараховується та сплачується на загальних підставах.

 

Право ФО (працівник), який самостійно провести сплату ЄВ з метою отримання допомоги по безробіттю

     Частиною 1 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) визначено, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є роботодавці, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичної особи на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, та працівники – громадяни України, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних особах.
Відповідно до частини 9 ст. 9 Закону № 2464 обчислення і сплата ЄВ за працівників, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, здійснюються роботодавцями за рахунок сум, на які внесок нарахований.
ЄВ сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку (частина 7 ст. 9 Закону № 2464).
Таким чином, фізична особа (працівник) не має можливості самостійно провести сплату ЄВ.

 

 

База нарахування ЄВ вартість пам’ятних монет, безоплатно наданих працівникам у зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами

     На вартість пам’ятних монет, безоплатно переданих працівникам у зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування нараховується на загальних підставах.

Штраф передбачений за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄВ

     Відповідно до п. 5 частини 11 ст. 25 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, накладається штраф у розмірі від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір ЄВ застосовують роботодавці при нарахуванні ФО доходу (винагороди) за цивільно-правовими договорами

     Роботодавці нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичній особі на суму винагороди (доходу) за цивільно-правовими договорами у розмірі 34,7 відс. (для підприємств суднобудівної промисловості – у розмірі 33,2 відсотка) та утримують із суми винагороди ЄВ у розмірі 2,6 відсотка.

 

Розмір ЄВ застосовують роботодавці при нарахуванні заробітної плати особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах

     Роботодавці нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми нарахованої заробітної плати найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах, у розмірі 45,96 відсотка та утримують із зазначених сум ЄВ у розмірі 6,1 відсотка.

База нарахування ЄВ сума орендної плати, що виплачується юридичною особою за договором оренди нерухомого (рухомого) майна ФО

     Відносини, які виникають при укладенні договору найму (оренди), не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не нараховується на суму орендної плати, виплаченої на користь фізичної особи згідно договору найму (оренди) нерухомого (рухомого) майна.

Чи повинні сплачувати ЄВ ФОП, які застосовують загальну систему оподаткування за період, в якому не отримували дохід (прибуток) ?

     Відповідно до п. 4 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) визначено фізичних осіб – підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 7 та ч. 11 ст.8 Закону № 2464 ЄВ для фізичних осіб – підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) встановлюється у розмірі 34,7 відс. суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального ЄВ за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
Враховуючи зазначене, фізичні особи – підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, не повинні сплачувати ЄВ за періоди, в яких не отримували дохід (прибуток), у разі наявності підтверджуючих документів.

 

База нарахування та утримання ЄВ при розрахунку сум допомоги по тимчасовій непрацездатності та відпустки, в тому числі триваючих

     Нарахування та утримання єдиного внеску при розрахунку сум допомоги по тимчасовій непрацездатності та відпускних, в тому числі триваючих, здійснюється в межах звітного періоду (місяця) та максимальної величини бази нарахування єдиного внеску окремо для кожного виду виплат відповідної категорії платників.
Застосування максимальної величини при нарахуванні єдиного внеску на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати щорічної відпустки, період яких більше одного місяця, здійснюється окремо за кожний місяць.
При визначенні максимальної величини бази нарахування єдиного внеску виплати враховуються в такій черговості:
- сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці»;
- сума винагороди за цивільно-правовими договорами;
- сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 

Базо нарахування ЄВ дохід, отриманий ФОП, за період на який припадає дата його смерті

     Дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем, за період на який припадає дата його смерті не є базою нарахування єдиного внеску.

 

До якого бюджету необхідно ФОП-роботодавцю перераховувати ЄВ з доходів найманих працівників, які працюють(знаходяться) в різних адміністративних одиницях?

     Відповідно до абз. 3 п. 1 частини 1 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
Згідно до п. 1 частини 2 ст. 6 Закону № 2464 платник ЄВ зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати ЄВ.
Статтею 5 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» із змінами та доповненнями визначено, що державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця.
Враховуючи викладене вище, фізична особа – підприємець, зокрема та, яка використовує працю найманих осіб, сплачує ЄВ за своїм місцем реєстрації, незалежно від розташування робочих місць працівників.

 

Звільнення від сплати ЄВ ФОП на загальній системі оподаткування, яка є пенсіонером за віком

     Згідно до п. 4 частини 1 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
Відповідно п. 2 частини 1 ст. 7 Закону № 2464 для платників, зазначених у п. 4 ст. 4 цього Закону, а саме фізичних осіб – підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), ЄВ нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності.
При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
Отже, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування, яка отримує пенсію за віком, повинна нараховувати та сплачувати ЄВ на загальних підставах. Винятків та пільг для зазначеної категорії фізичних осіб чинним законодавством не передбачено.

 

Яким чином можна отримати інформацію стосовно банківських реквізитів для сплати ЄВ з 11.08.2013?

     До 31.08.2013 року інформацію стосовно банківських реквізитів для сплати єдиного внеску надає Пенсійний фонд за місцем реєстрації платника.
Починаючи з 01.09.2013 року зазначену інформацію можна отримати звернувшись до органу доходів і зборів за основним місцем реєстрації платника або на сайті Міністерства доходів і зборів України.

 

База нарахування ЄВ для військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу

     Базою нарахування єдиного внеску для військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, є сума грошового забезпечення, що виплачується військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу.

 

Розмір ЄВ застосовують військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу

     Військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, нараховують єдиний внесок у розмірі 34,7 відс. на суми грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу та утримують із зазначених сум єдиного внеску у розмірі 2,6 відсотка.

 

Інформаційно-комунікаційний відділ

ДПІ у Київському районі м.Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Автор материала:

Інформаційно- комунікаційний відділ ДПІ у Київському районі м. Харкова.ГУ Міндоходів у Харківській області.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *